TBMM Genel Konseyi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve iktisada ait düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun ile Birtakım …

Posted On