İçişleri Bakanlığı’nın inceleme başlattığı İmamoğlu’dan ‘dezenfektan ihalesi’ savunması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi idaresi tarafından birtakım hizmet alım ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu ziyanına sebep olunduğu savları üzerine araştırma/ön inceleme onayı yeterince, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Başkanlığınca mülkiye müfettişi görevlendirilmesine ait açıklama yaptı.

İBB Lideri Ekrem İmamoğlu’nun kendisine 30 Nisan’da bildirim edilen yazıya, 3 Mayıs’ta cevap verdiği tabir edilen açıklamada, İmamoğlu’nun savunma dilekçesine yer verildi.

HARCAMA VE İHALE YETKİSİ SIFATI TAŞIMIYOR

Dilekçede, belediye liderlerinin mali idare sisteminde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını taşımadığı belirtilerek, “Harcama ve ihale yetkililerinin tarifi, vazife yetki ve sorumlulukları, genel karar olarak 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda, özel karar olarak da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir.” denildi.

“TAM YETKİLİ OLAN HARCMA YETKİLİSİ”

Dilekçede, kelam konusu kanunlara atıf yapılarak, bütçeden gerçekleştirilecek harcamalarda sürecin, harcama talimatı ile başlayıp, hak sahibine ödeme yapılması ile son bulduğu anlatılarak, şu tabirlere yer verildi:

“5018 sayılı Kanun’da, sarfiyatın yapılmasından ödeme kademesine kadar tüm süreçlerin harcama yetkilisinin nezaret ve kontrolü altında, onun buyruk ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır. Kanunda harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis edilen her harcama ünitesinin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, idari açıdan üst yöneticilere, hukuka uygunluk açısından da yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir.

“Kanundaki “harcama yetkilisi” sözüyle bir program sorumlusuna ve statü hukukunda tanımlanan daire/birim amirine işaret edildiğine vurgu yapılan dilekçede, “Bu kararlar karşısında, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanun’da öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, sarfiyatın yapılmasına karar vermekten ödeme etabına kadar tüm süreçleri buyruk ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların hareket ve süreçlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisidir.” tabirleri kullanıldı.

BELEDİYE LİDERLERİNİN BU TÜRLÜ BİR VAZİFESİ BULUNMUYOR

Savunma dilekçesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na atıf yapılarak kanunda “ihale yetkilisi” tarifinin açıkça yapıldığı kaydedildi.

5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenen “harcama yetkilisi”, “harcama yetkisi” ve “harcama talimatı” kavramlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki “ihale yetkilisi” ve “yetkisi”ni de kapsadığı belirtilen dilekçede, belediye liderlerinin ihale iş ve süreçleriyle ilgili mevzularda rastgele bir misyonu bulunmadığı savunuldu.

BENZERİ BİR KARARA YAPILAN İTİRAZ DA HATIRLATILDI

Dilekçede, ayrıyeten daha evvel benzeri bir hususta bir belediye lideri hakkında verilen soruşturma müsaadesi kararına karşı yapılan itirazın, Danıştay Birinci Dairesince kabul edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Bir cevap yazın