TBMM Başkanı Şentop, Danıştayın kuruluş yıl dönümü ile İdari Yargı Günü’nü kutladı Açıklaması

TBMM Lideri Mustafa Şentop, Danıştayın kuruluşunun 153’üncü yıl dönümünü ve İdari Yargı Günü’nü kutladı.

Şentop, yayımladığı iletisinde, Danıştayın, idari süreç ve aksiyonların hukuka uygunluğunun kontrolü konusunda çok kıymetli vazifeler üstlendiğini hatırlattı.

Mustafa Şentop, Osmanlı İmparatorluğu devrinde, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye’nin yapısında 1868’de gerçekleştirilen değişikliklerin sonucunda Şura-yı Devlet ismiyle kurulan Danıştaya, kanun ve tüzük taslaklarını incelemek, hükümet ile şahıslar ortasındaki davaları görmek, devlet memurlarını yargılamak üzere çok kıymetli vazifeler verildiğini anımsattı.

Şentop, “Bu manada, her ne kadar yargısal işlevini sürdürmesinde periyodun özelliklerinden kaynaklanan kimi kesintiler yaşanmışsa da Danıştayın istişare, inceleme ve idari yargılama faaliyeti bahislerinde 1868’den bugüne sahip olduğu 150 yılı aşkın deneyim, Türkiye‘nin yargı ve hukuk tarihi açısından çok değerlidir.” tabirini kullandı.

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen tüm anayasalarda düzenlenen Danıştayın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yargı erkinin en kıymetli aktörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şentop, 1982’de kurulan yönetim, vergi ve bölge yönetim mahkemelerinin ise idari süreç ve hareketlerin hukuka uygunluğunu denetleme vazifesinde Danıştaya, 39 yıldır muvaffakiyetle katkı sağladığını belirtti.

TBMM Lideri Şentop, bildirisinde şunları kaydetti:

“Bugün prestijiyle Danıştay ve öbür idari yargı mercilerimiz, ülkemizin hukuk devleti olma vasfının temel özelliklerinden biri olan ve Anayasamızın 125’inci hususunda tabirini bulan ‘idarenin her türlü hareket ve süreçlerine karşı yargı yolu açıktır’ kuralının hayata geçirilmesi bakımından vazgeçilmez kıymette bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Danıştayın ve başka idari mahkemelerimizin kelam konusu fonksiyonu bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da hakkıyla, bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerinden asla ödün vermeden yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Danıştay Lideri’nin, Danıştay meslek mensuplarının, idari yargıçların, Danıştayda ve idari yargı mercilerinde çalışan çalışanın ve idari yargıda vazife üstlenen avukatların Danıştay ve İdari Yargı Günü’nü tekrar kutluyor, çalışmalarında kendilerine üstün muvaffakiyetler diliyorum.”

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Bir cevap yazın