Talat Paşa kimdir?

1908 ihtilâlinin hazırlanmasında kıymetli rol oynayan Talat Beyefendi, 1908-1918 ortasında Osmanlı Devleti siyasetine taraf veren en değerli aktörlerden biri olmuştur. Bâb-ı Âli Baskınından sonrasında Said Halim Paşa kabinesinde Dahiliye nazırlığına getirildikten sonra devletin siyasetinin en değerli belirleyicilerinden biri hâline geldi.

TALAT PAŞA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Eylül 1874,

Nereli: Kırcaali, Bulgaristan

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Beyefendi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde ve Ermeni Tehciri’nde rol oynadı.

1917 yılında sadrazamlık yaptı. Savaşın kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni feshedip Cemal ve Enver Paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. 1921 yılında Berlin’de, Hardenberg Caddesi’nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın