Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı

tarafından
4
Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle uğraş kapsamında 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar devam edecek “tam kapanma” sürecine ait yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan sorulara ek yaptı. Daha evvelce 15 soruyu yanıtlayan bakanlık, merak edilen 8 hususta daha bilgi verdi.

SEYAHAT ACENTALARI

Soru 16- Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf mıdır?

Karşılık 16.Sigorta acentaları tam kapanma periyodunda sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine orta vermeleri gerekmekte. Tam kapanma periyodu içerisinde sigorta eksperleri yalnızca bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince misyon evrakı düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile hudutlu kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak. Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, kontrollerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme evrakı ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmekte. Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme dokümanlarının bir örneği eş vakitli olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk ünitelerine gönderilecek.

OTO TAMİRCİLERİ

Soru 17- Ziraî araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Yanıt 17: Ziraî araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değil. Tam kapanma devrinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması müddetince ziraî üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacak.

Fakat üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zarurî durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa müddetli ve ilgili arızanın giderilmesi maksadıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde süreksiz olarak açılabilecek, davet üzerine ve yalnızca bahse husus arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabilecekler.

Bu hizmeti sunmak emeliyle işyerlerine gelmek durumunda olan misyonlu bireyler, yalnızca bu faaliyetlerle hudutlu olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından süreksiz olarak muaf olacaklardır.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ÇEKİLECEK?

Soru 18- 3-15 Mayıs 2021 tarihleri ortasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Yanıt 18: Tam kapanma devri içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri ortasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile öbür maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve mühletlere uyulmak, TC Kimlik numarası yahut başka adaplara nazaran açıklanacak olan takvim ve mühletler içerisinde kendi kümesine denk gelen müddette kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve vakit kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve ATM’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa müddette geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük ehemmiyet taşıyor.

Maaş/aylık/ücret yahut ikramiye ödemeleri sırasında fiziki ara kuralı başta olmak üzere salgınla çaba önlemlerine alışılmamış imgelerin oluşmaması için mülki yönetim amirlerinin uyumunda banka idarelerince gerekli gerekli önlemler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak işçi sayısının artırılması gerekmektedir. Ağırlaşmanın önüne geçilebilmesi emeliyle bu periyotta banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI

Soru 19- Engelli ve yaşlı aylıkları ile toplumsal takviye ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Karşılık 19: Tam kapanma devri içerisinde 5-10 mayıs tarihleri ortasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse toplumsal takviye ödemelerinin salgınla uğraş şartlarına uygun formda gerçekleştirilmesi gerekmekte.

Bu kapsamda Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere; engelli ve yaşlı aylığında 867.242, toplumsal dayanak ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin konutlarında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştı.

5-10 Mayıs tarihleri ortasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile toplumsal dayanak ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin uyumunda ve Vefa toplumsal takviye kümeleri bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk vazifelileri ve başka kamu çalışanı aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim formunda yapılacak.

SOKAK HAYVANLARININBESLENMESİ

Soru 20- Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında nasıl davranmalılar?

Yanıt 20: Tam kapanma periyodunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması mühletince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk ünitelerince gerekli kolaylıklar sağlanacak.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları ortasındaki güzergahla sonlu kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek taban kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde hayvan besleme faaliyetine dair yeni fotoğraf/video çekimi imgelerini sunmak yahut sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri materyalleri göstermek üzere kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıyeten rastgele bir evrak ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabilecekler.

BASIN KARTI SAHİPLERİ KENTLER ORTASI KISITLAMAYA TABİ Mİ?

Soru 21- Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?

Yanıt 21: Yürüttükleri kamusal vazifenin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklar.

Gerek kolluk görevlilerince yapılacak kontrollerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme basamağında turkuaz basın kartı dışında ayrıyeten bir müsaade ya da evrak istenilmeyecek.

Soru 22- Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Karşılık 22: 03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde; Gezici arıcılıkla iştigal eden bireylerin, şehirlerarası intikale başlamadan evvel başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sıhhat denetimlerini yapmış olmaları ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca lokal halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceği belirtilmişti.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan şahısların vilayetler ortası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt evrakı ile sevk evrakı almaları gerekmekte.

Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Evrakı ile sevk evrakının varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde ayrıyeten seyahat müsaade dokümanı istenilmeyecek.

Tıpkı kent içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt dokümanı, güzergah ve vakit denetimi yapılarak müsaade verilecek.

Soru 23. At yarışı tertiplerine katılmak hedefiyle at sahipleri, antrenörler, seyisler ve öbür çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Karşılık 23: At yarışları karşılaşmalarının icra edilmesine devam edildiğinden tertibin yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından yalnızca mecburî durumlar için düzenlenecek görevlendirme dokümanının ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı vilayetlerde düzenlenen tertiplere katılmak emeliyle şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulacak.

Karşılaşmanın düzenlendiği vakit ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme dokümanlarının bir örneği eş vakitli olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk ünitelerine gönderilecek.