Yargıtay’dan yurt dışında çalışan işçilerle ilgili tarihi karar: İş mahkemelerinde çalıştıkları ülkenin iş hukuku uygulanacak

tarafından
1
Yargıtay’dan yurt dışında çalışan işçilerle ilgili tarihi karar: İş mahkemelerinde çalıştıkları ülkenin iş hukuku uygulanacak

Habertürk muharriri Yasemin Güneri’nin aktardığı gelişmeye nazaran, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği emsal kararda şu münasebetlere yer verdi: “Taraflar ortasında MÖHUK’un 27/1 kararı kapsamında hukuk seçimi mutabakatı bulunduğundan uyuşmazlığa Umman hukukunun uygulanması gerekmektedir. Umman hukuku, belgedeki bilgi ve evraklardan anlaşıldığı üzere birebir vakitte mutad işyeri hukukudur. Hal bu türlü olunca gerekirse Umman hukukunda uzman bir uzmandan de rapor alınmak suretiyle dava konusu uyuşmazlık bakımından kıymetlendirme yapılması gerekli iken yazılı halde karar verilmesi yanılgılı olup bozmayı gerektirmiştir”

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Kararda, uygulamanın nasıl olacağı da şöyle anlatıldı:

“Yabancılık ögesi taşıyan iş kontratlarında taraflar uygulanacak hukuku seçmemişlerse yahut yapmış oldukları hukuk seçimi mutabakatı rastgele bir sebepten geçerli değilse, çalışanın işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. Emekçinin işini süreksiz olarak öteki bir ülkede yapması halinde, bu işyeri mutad işyeri sayılmaz. İşin birden fazla ülkede ifa edilmesinde de, mutad işyerinin tespitine çalışılmalıdır. Bu halde mutad işyeri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında ve doktrinde belirtildiği üzere, personelin işini ifa faaliyetlerini yahut ifa faaliyetlerinin çoğunluğunu gerçekleştirdiği yer, emekçinin temel olarak patrona karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği yer, çalışanın işini ifa etmek üzere hangi ülkede daha çok vakit geçirdiği, işin organize edildiği yer, işin temel kısmının ve yüklü kısmının yapıldığı yer üzere kriterlerden hareket edilebilir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı şirket davacının Umman’da çalıştırılmak üzere işe alındığını ve yalnızca bu ülkede çalıştırıldığı için MÖHUK 27. Hususu uyarınca emekçinin işini ifa ettiği yer olan Umman Hukukunun geçerli olması gerektiğini savunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince davalılar ortasında iş paydaşlığı bulunsa da davacının iş ortaklarından Ö. Şirketi tarafından götürüldüğü, iş ortağı davalı A.’nin Türkiye de şubesinin bulunduğu münasebeti ile uyuşmazlığa Türk Hukukunun uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığı belirtilmiştir.