Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi

tarafından
2
Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan genelgede, “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek emeliyle hazırlanan İnsan Hakları Hareket Planı’nın, 2 Mart 2021’de kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

“KAMU HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİR, HESAP VERİLEBİLİR OLMASI HEDEFLENMEKTEDİR”

Hareket Planı’nın, On Birinci Kalkınma Planı ile Yargı Islahatı Strateji Evrakı temelindeki ıslahat iradesinin bir devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Eylem Planı’nda ayrıntılı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir halde sunulmasına ait standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıyeten uygulamadaki meselelerin tahliline yönelik üst seviye bir farkındalık ve daha güçlü bir insan hakları müdafaa sisteminin oluşturulması öngörülmektedir.” tabirlerini kullandı.

Erdoğan, insan hak ve özgürlüklerine ait standartların yükseltilmesiyle, demokrasinin vatandaş memnuniyetine odaklı formda güçlenme sürecinin yeni bir ivme kazanacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Hareket Planı’nda emel, maksat ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için ‘kısa’ (1 ve 3 ay), ‘orta’ (6 ay ve 1 yıl) ve ‘uzun’ (2 yıl) periyodik vadeler belirlenmiştir. Bu müddetler azami niteliktedir. Kimi faaliyetler istikametinden ise niteliği gereği ‘sürekli’ bir takvim öngörülmüştür.

TEREDDÜTLER CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN GİDERİLECEK

Hareket Planı’nda her bir faaliyetin öngörülen mühlet içinde gerçekleştirilmesi, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesine verilmiştir. Sorumlu bakanlık yahut kurum ya da kuruluşlar, ilgili faaliyetler kapsamında iş birliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyecektir. İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşabilecek mümkün tereddütler Cumhurbaşkanlığınca giderilecektir. Hareket Planı’nın faal bir biçimde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi gayesiyle bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere ‘İnsan Hakları Aksiyon Planı İzleme ve Kıymetlendirme Kurulu’ oluşturulmuştur.”

İnsan Hakları Aksiyon Planı İzleme ve Kıymetlendirme Şurası’nın, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Siyasetleri Heyeti Başkanvekilinden oluşacağını aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanının yokluğunda Kurul’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceğini bildirdi.

“TAKVİM, ADALET BAKANLIĞININ İNTERNET ADRESİNDE YAYIMLANACAK”

Erdoğan, Kurul’un 6 ayda bir toplanacağını, çalışma yöntem ve asılların Heyet tarafından belirleneceğini tabir ederek, genelgede şunları kaydetti:

“İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanmak üzere ilgili kurumların temsilcileri Konsey toplantılarına davet edilebilir. Konseyin sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Aksiyon Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ait raporlarını dört aylık periyotlarda Adalet Bakanlığına gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Hareket Planı’nın ‘Yıllık Uygulama Raporu’nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Kıymetlendirme Heyeti’nin onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar rapora ait kıymetlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Hareket Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacaktır. İnsan Hakları Hareket Planı’nın uygulanması sürecinde tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, misyon ve sorumluluklarını uygulama takvimi çerçevesinde ve hassasiyetle yerine getirmesi konusunda gereğini rica ederim.”