TBMM’den ortak ‘soykırım’ tepkisi

tarafından
3
TBMM’den ortak ‘soykırım’ tepkisi

TBMM Genel Heyeti’nde, ABD Lideri Joe Biden‘ın 1915 olaylarını ‘soykırım‘ olarak nitelemesinin kınanmasına, reddedilmesine ve yok kararında sayılmasına ait bildiri okunarak, kabul edildi.

TBMM Genel Şurası, Meclis Lider Vekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da TBMM Lideri Mustafa Şentop’un imzasıyla Başkanlık Tezkeresi olarak okunan bildiride, ABD Lideri Joe Biden’ın açıklaması anımsatıldı. Bildiride, “1915 olaylarına ait Ermeni lobilerinin argümanlarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden öbür mana taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü biçimde reddediyoruz. Tarihi hususlarda karar vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Lideri’nin yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok kararındadır. Birinci Dünya Savaşı koşullarında yaşanan, Osmanlı Devleti’nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra bu türlü sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi dokümanlar ya da milletlerarası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD İdaresinin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama, halklar ortasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve sorumsuz bir adımdır” denildi.

‘TÜRKİYE’YE SÖYLEYECEK KELAMI OLAMAZ’Türkiye’nin, 1915 olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunduğu, bu hedefle 2005 yılında Ortak Tarih Komitesi kurulmasını önerdiği ve arşivlerini tüm dünyaya açtığı hatırlatılarak, “Türkiye’nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, işbirliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan halinin altında, 1915 olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir vakit belirli bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda, hiçbir siyasetçinin ve hükümetin, tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam bilakis 1915 olaylarına ait münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye’ye söyleyecek kelamı olamaz” denildi. ‘HUKUKEN, AHLAKEN VE SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ”Soykırım’ kapsamının son derece belli, kullanımı çok somut kaidelere bağlanmış milletlerarası hukuk kavramı olduğu vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:  “Açıkça tanımlanmış bir suçlamaya işaret eden bu kavramın tahakkuku, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Kabahatinin Önlenmesi ve Cezalandırılması Mukavelesinde belirtildiği üzere, sırf yetkili bir mahkeme tarafından karar altına alınabilir. 1915 olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken kaidelerin hiçbiri mevcut değildir. Ayrıyeten, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2015 ve 2017 tarihli kararları da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir mana atfetmenin mümkün olmadığını açık ve net bir halde ortaya koymuştur. Kaldı ki, sıfatı ve makamı ne olursa olsun, bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir kararı vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.”‘KARARDAN GERİ DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ’Bildiride, Biden’dan yaptığı açıklamadan geri adım atması istenilerek, şöyle denildi: “Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi uğraş göstermek gerekirken, Lider Biden’ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret telaffuzlarını cesaretlendirmekten öteki bir hedefe hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede, Lider Joe Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu yanlışlı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve inanç içinde yaşama gayretlerini desteklemeye ve ikili bağlantılarımız üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz tesirler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.”

ABD Lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanmasına, reddedilmesine ve yok kararında sayılmasına dair bildiri, Genel Kurul’da kabul edilirken, Resmi Gazete’de de yayımlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR