Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İstifa eden işçi haklı dahi olsa ihbar tazminatı alamaz

Prime dayalı çalışan satış elamanı, primlerinin ödenmediği ve maaşının resmiyette aldığı fiyatın altında gösterilmesini münasebet göstererek istifa etti. Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden emekçi, patrondan olumsuz karşılık alınca İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Tazminat ve personellik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek bayram tatili fiyatı, fazla çalışma fiyatı ve hafta tatili fiyatı alacağını talep etti.

PATRON DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı patron ise davacının işe müsaadesiz ve mazeretsiz olarak gelmemesi sebebi ile hakkında tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, davacının rastgele bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. Eksper raporu doğrultusunda karar veren Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı avukatı temyiz etti. Dava belgesini yine inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

“İSTİFA EDEN EMEKÇİ HAKLI DAHİ OLSA İHBAR TAZMİNATI ALAMAZ”

Yargıtay kararında; davacının, primlerin ödenmesini ve sigortasının gerçek fiyat üzerinden yapılmasını istediğini, kabul edilmediği hatırlatıldı.

Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Davacının tespit edilen fiyatına nazaran sigorta primlerinin kendisine ödenen fiyattan gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmıştır. Davacının aldığı fiyatın sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e kararı gereği personele iş kontratını haklı nedenle fesih imkanı verir. Fakat haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden, davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı halde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir cevap yazın