TBMM Başkanı Şentop: “(Biden’ın açıklaması) Türkiye bugün çok daha güçlüdür; dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir

tarafından
3
TBMM Başkanı Şentop: “(Biden’ın açıklaması) Türkiye bugün çok daha güçlüdür; dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri Mustafa Şentop, ABD Lideri Biden’ın kelamda Ermeni soykırımı açıklamasına yönelik olarak, “Nitekim, 1981’de emsal açıklamayı yapan bir öteki ABD Lideri olmuştur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür; dünyada ve bölgesinde çok daha tesirlidir. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına, Ermenistan‘a da bir yararı olmayacağını belirtmek isterim” dedi.

TBMM Lideri Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’in Savaş cürümleri Paneli ve Savaş Kabahatleri Fotoğraf Standı programlına katıldı. TBMM Merasim Salonu’nda düzenlenen programda Şentop bir konuşma yaptı.

TBMM Lideri Şentop, Karabağ’ın bilhassa Türkiye’ye yönelik “sözde soykırım” savlarıyla yasallaştırılmaya çalışılan Büyük Ermenistan emelinin bir modülü olarak Diaspora’nın da gayretiyle Ermenistan’a ilhak edilmek istendiğini vurgulayarak, “Ermenistan’ın Karabağ’ı memleketler arası hukuka karşıt formda işgal ettiği açık olmasına karşın; yaklaşık 30 yıl boyunca sorunun vakte yayılması, bu süreçte işgal altındaki topraklarda nüfus yapısının soykırım ve şiddete dayalı olarak Ermeniler lehine olacak biçimde değiştirilmeye çalışılması esasen bu ilhak maksadının bir tezahürüdür. Bu süreçte sorunu çözme savıyla teşekkül eden AGİT Minsk Kümesi esasen çözümsüzlüğün mimarı olmuştur. 30 yıllık süreçte Karabağ yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla talan edilmiş, bir milyon insan yurtlarından sürülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan’ın askeri zaferiyle artık “Karabağ Meselesi’ büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Şentop, “Böylece, Güney Kafkasya’da memleketler arası hukukun ve insan haklarının açıkça gasp edildiği, kangrene dönüşmüş bir sıkıntının devamına müsaade edilmemiştir. Ermenistan ve Ermeni Diasporasının ‘”Büyük Ermenistan’ hayaline kapılarak Ermenileri “sözde soykırım’ argümanlarıyla Türkiye’ye yönelik nefret hisleriyle tahrik etmelerinin bir sonucu olarak bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır. Bu durumun ülkemizde yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlarımızı da üzdüğü ve badireye soktuğu müşahede edilmektedir” tabirlerini kullandı.

TBMM Lideri Mustafa Şentop şunları kaydetti:

“Batı’da tezahür eden ve özünde Türklere ve Müslümanlara dönük kin ve nefret hislerini içeren bu hastalıklı ruh halinin bir kısım odaklar tarafından, emperyalist çıkarlar uğruna bugün yine canlandırılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. ABD Lideri’nin kelamda soykırım açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD’nin kozmik hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu üzere, Türkiye ve ABD ortasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı münasebetlerine ziyan verecek mahiyette bir açıklamadır. Birinci Dünya Savaşı’nın bütün dünya ülkelerine yaşattığı zorluklar hakikati arayanlar için tarih sayfalarında kayıtlıdır. Bizler asırlarca; farklı birçok millet ile kapı komşusu olarak, hiçbir ayrımcılık emaresi göstermeksizin yaşayan bir devletin torunları olarak bugün de var gücümüzle barışın yanında, inanç ve kimlik hasebiyle yaşanılan bütün ayrımcılıkların karşısında durmaya devam ediyoruz. ABD’nin 2021’de bu mevzuya ait aldığı yeni siyasi tavır, değişikliğin, sırf yeni idarede ve bu idarenin tutumunda olduğunu ortaya koymaktadır.”

Şentop, 2021 yılında hususa ait bir ispat, bilginin olup olmadığını sorgulayarak, “Konunun iki boyutu vardır. Birincisi tüzel boyutudur. ‘Soykırım’, kapsamı son derece makul, kullanımı çok somut kaidelere bağlanmış bir milletlerarası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suça işaret eden bu kavram, 1948 Soykırım Mukavelesinde belirtildiği üzere, sadece yetkili bir mahkeme tarafından karar altına alınabilir. Argüman edildiği üzere 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen koşulların hiçbiri mevcut değildir. Hususun ikinci boyutu tarih boyutudur. Türkiye tarih bakımından da haklılığı konusunda büyük bir özgüven ve rahatlık içindedir. Bu bağlamda, 2005’te Başbakan olarak misyon yaptığı sırada, Sayın Cumhurbaşkanımız Ermeni tarafına tarihi gerçekleri aydınlatmak üzere tarafsız bir Ortak Tarih Komitesi kurulmasını önermiştir. Bu teklif hala masada olmasına karşın, Ermenistan şu ana kadar davetlerimize cevap vermemiştir. Türkiye, tarihin bu periyodunun bilimsel tartışmasına her vakit hazır, istekli ve kendinden emin bir tutumla buna muktedir bir ülkedir” biçiminde konuştu.

Şentop, ABD Lideri Joe Biden’ın açıklamasının Türkiye’ye bir ziyanı olmayacağını söyleyerek, “Nitekim, 1981’de benzeri açıklamayı yapan bir öteki ABD Lideri olmuştur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür; dünyada ve bölgesinde çok daha tesirlidir. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına, Ermenistan’a da bir yararı olmayacağını belirtmek isterim. Yalnızca, dünyada ve bölgemizde en değerli sınamalardan geçmekte olan Türkiye – ABD münasebetleri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, büyük ziyan görecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar tabir ediyorum” dedi.

İnsan Hakları İnceleme Komitesi Lideri Hakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler kararlarına Ermenistan’ın uymadığını belirterek, 27 Eylül’de başlayan savaşın Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlandığını söz etti. Çavuşoğlu, Ermenistan’ın tarihi, kültürel, ekonomik varlıklara saldırdığını hatırlattı.

Panelden evvel Şentop, Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf standını gezdi. – ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı