Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları netleşti! İzin belgesiz bilet kesilmeyecek

tarafından
1
Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları netleşti! İzin belgesiz bilet kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının akabinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 17 günlük tam kapanma periyoduna geçildiğini açıkladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri ortasında uygulanacak olan bu kapanmada, kentler ortası seyahate ait de değişiklikler yaşandı. Kararın akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, bu değişikliklere yönelik ayrıntılar da netleşti.

ZARURÎ HALLER DIŞINDA MÜSAADE VERİLMEYECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın kentler ortası seyahatlerine zarurî haller dışında müsaade verilmeyecek.

Kentler ortası seyahat kısıtlamasının istisnaları; zarurî bir kamusal misyonun ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum yahut kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu vazifelileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte misyon dokümanını ibraz etmek kaydıyla bu karardan muaf tutulacak.

CENAZE YAKINLARI İÇİN SEYAHAT MÜSAADESİ EVRAKI VERİLECEK

Kendisi yahut eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için yahut cenaze nakil sürecine refakat etmek hedefiyle rastgele bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU yahut ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları müracaatlar (yanında akraba pozisyonundaki 9 bireye kadar bildirimde bulunabilecek) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat müsaade evrakı oluşturulacak.

Cenaze nakil ve defin süreçleri kapsamında müracaat yapacak vatandaşlarımızdan rastgele bir doküman ibrazı istenilmeyecek olup Sıhhat Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat müsaade evrakı düzenlenmeden evvel otomatik olarak yapılacak.

Mecburî Hal Sayılacak Durumlar;

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, hekim raporu ile sevk olan ve/veya daha evvelden alınmış hekim randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi yahut eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
  • Bulunduğu kente son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla bir arada kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini seyahat bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren ayrıca evrak, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi imtihanlara katılacak olan,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel yahut kamudan günlü mukaveleye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen, şahısların zarurî hali bulunduğu kabul edilecek.

ZARURÎ HALLER DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mecburî hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat Müsaade Konseylerinden müsaade almak kaydıyla seyahat edebilecekler. Seyahat Müsaade Dokümanı verilen bireyler seyahat müddetleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Tam kapanma sürecinde seyahat müsaade taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlar kâfi sayıda işçi görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat müsaade taleplerinin süratli bir halde kıymetlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü önlem alınacak.

GEÇERLİ MÜSAADE DOKÜMANI HALİNDE BİLETLEME SÜRECİ YAPILACAK

Belirtilen devir içerisinde uçak, tren, gemi yahut otobüs üzere toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek bireylere biletleme süreci yapılmadan evvel kesinlikle seyahat müsaade dokümanının olup olmadığı denetim edilecek, geçerli bir seyahat müsaadesinin bulunması halinde biletleme süreci gerçekleştirilecektir.

YÜZDE 50 KAPASİTE İLE YOLCU KABUL EDİLECEK

Uçak, tren, gemi yahut otobüs üzere toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması kesinlikle yapılacak ve tanılı/temaslı üzere sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

Kentler ortası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma formu yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) formda olacak.