Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu


Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %43,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %43,4 oldu.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %50,1 OLDU

İşgücü 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 226 bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %50,1 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %26,9 OLDU

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,4 puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bir evvelki aya nazaran 0,1 puan azalarak %38,5 düzeyinde gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %55,8’İ HİZMET BÖLÜMÜNDE

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki aya nazaran tarım bölümünde 52 bin kişi, sanayi bölümünde 166 bin kişi azalırken inşaat bölümünde 37 bin kişi, hizmet dalında 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,4’ü tarım, %20,8’i sanayi, %6,0’ı inşaat, %55,8’i ise hizmet bölümünde yer aldı.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,3 OLDU

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 1,2 puan azalarak %28,3 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,8 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,5 olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,1 OLDU

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 0,6 puan artarak %14,1 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 206 bin kişi artarak 4 milyon 445 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmamış istihdam oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,7 puan azalarak %42,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 69 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişi oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 0,5 puan azalarak %49,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 275 bin kişi artarak 31 milyon 595 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI DALDA KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %16,7 OLDU

Şubat ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 2,8 puan azalarak %27,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı dalda kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 3,6 puan azalarak %16,7 oldu.

Bir cevap yazın