İktisada ait düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Konseyinde kabul edildi

TBMM Genel Şurası, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı’nda, ‘Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun İle Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

MENKUL MALLAR PAZARLIK ADABI İLE SATILABİLECEK

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve iktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifiyle; ‘Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun’da değişikliğe gidildi. Bu kanuna tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, koruması tehlikeli yahut masraflı olan menkul mallarında pazarlık metoduyla satış imkanı tanınacak. Menkul mallar, elektronik ortamda yahut tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen şahıslardan, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer yahut verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse; mal ikinci kez artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale edilecek. Tıpkı unsur üzerinde AK Parti’nin verdiği değişiklik önergesi ile elektronik ortamda iki kere artırmaya çıkarılmasına karşın satılamayan menkul mallar da pazarlık yolu ile satılabilecek.

İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti bölümünde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve fiyatsız müsaadeye ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi fiyat dayanağından faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait olarak, fiyatsız müsaadeye ayrıldıkları periyot için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıyeten halihazırda nakdi fiyat dayanağı alan bireyler için de takviye meblağı 50 liraya çıkarıldı. Yiyecek ve içecek hizmeti dalında faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait belirlenen prime temel çıkar alt hududu üzerinden hesaplanan sigortalı ve iş veren payı primlerinin tamamı, bu patronların Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak. Tıpkı unsur üzerinde AK Parti’nin verdiği değişiklik önergesi ile yiyecek ve içecek dalına getirilen iyileştirmelerin kapsamı genişletildi.

3 AYLIK DEVİR, 12 AYA ÇIKARILIYOR

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan süreksiz iş göremezlik ödeneğine temel günlük çıkarın hesabında dikkate alınan 3 aylık devir, 12 aya çıkarılıyor. İş göremezliğin başladığı tarihten evvelki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe temel tutulacak günlük çıkar, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime temel kar alt hududunun 2 katını geçemeyecek. Prim teşviki, dayanak ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan periyotlar için geriye yönelik prim teşviki, takviye ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, takviye ve indirimler öteki bir prim teşviki, dayanak ve indirim ile değiştirilemeyecek.

21 BİN ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YİNE YAPILANDIRILIYOR

Kabul edilen teklifle; yaklaşık 21 bin çiftçinin kredi borçları tekrar yapılandırılıyor. Çiftçilerin borçları, kanunda belirtilen prosedürle tekrardan hesaplanacak ve bu hesaplama çerçevesinde borçların vadelerinden bugüne kadar tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinecek. Borçlar, kolay yordamda yürütülecek faizle tekrardan belirlenecek. Bu kapsamda çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yine yapılandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Bir cevap yazın