Bayana yönelik şiddetle uğraşta 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Hareket Planı hazır

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayana yönelik şiddetle çabada 2021-2025 yıllarını kapsayacak 4. Ulusal Hareket Planı’nın hazırlandığını belirterek, şiddetle çabada hedeflenen gerçek muvaffakiyetin toplumun tüm kesitlerinin katkılarıyla mümkün olacağına dikkati çekti.

Selçuk, Güvenlik ve Acil Durumlar Uyum Merkezinde (GAMER) Bayana Yönelik Şiddetle Çaba Uyum, İzleme ve Kıymetlendirme Toplantısında konuşma yaptı.

Bayan güçlü olduğunda ailenin, aile güçlü olduğunda ise toplumların güçlü olacağının altını çizen Selçuk, bayanların aileyi ve toplumu ayakta tuttuğunu, ürettikleri kıymetlerle de geleceği inşa ettiklerini söyledi.

Selçuk, geçmişe bakıldığında yükselen her medeniyetin öznesinin yeniden bayan olduğunu vurgulayarak, “Bugün artık bir toplumun gelişmişlik seviyesini bayanlarımıza verdiğimiz bedelle, bayanlarımızın sosyo-ekonomik statülerine bakarak anlıyoruz. Münasebetiyle bayana verdiğimiz her dayanağı aileye verdiğimiz bir takviye ve tıpkı vakitte geleceğimize verdiğimiz bir takviye olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Bakan Selçuk, kelamlarına şöyle devam etti:

“Bu manada verdiğimiz takviyenin önündeki en büyük mahzurlardan, düşmanlardan biri şiddet olgusu. Şiddet yalnızca bayanların öz itimadını, prestijini, emeğini amaç alan bir faktör değil, tıpkı vakitte şiddet aile birliğimizi, bütünlüğümüzü de zedeleyen, kültürel kodlarımıza da ziyan veren bir faktör.

Şiddet yalnızca ülkemizde de değil, global bir sorun olarak yer almaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde de şiddetten en çok mağdur olanların bayanlar ve çocuklar olduğunu da görmekteyiz. Hasebiyle toplumun tüm kısımlarını direkt ilgilendiren şiddetle uğraşımızda iş birliğimizin ve dayanışmamızın güçlendirilmesini çok önemsiyoruz.”

Kurumlar ortası iş birliğinin artmasında büyük bir ivme kazanıldığının altını çizen Selçuk, bütün imkan ve kabiliyetlerinin bu noktada sürdürülmesinde de kararlı olduklarını belirtti. Selçuk, her yıl Bayana Yönelik Şiddetle Gayret Uyum, İzleme ve Kıymetlendirme Toplantıları yapıldığını, bu toplantıların, yol haritasının oluşturulmasına, şiddetin önlenmesi ve şiddetle uğraşta ulusal ve mahallî seviyede kapsayıcı ve faal uygulamaların hayata geçirilmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

“Son 19 yılda bayanlarımız çok büyük kazanımlar elde etti”

Bakan Selçuk, bu toplantılara tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iştirakinin ve ortak akılla oluşturulacak uygulama birliğinin kıymetine değindi. Bilhassa yereldeki şiddet hadiselerinin çok boyutlu ele alınmasının mecburî olduğunu lisana getiren Selçuk, şiddetin kökteki nedenlerinin bulunmasının gerekliliğine işaret etti.

Selçuk, akademilerin de bu noktada çok büyük kıymet taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

“Üniversitelerimizin akademik katkılarıyla delile dayalı lokal siyasetler geliştirebileceğimize de inanıyoruz. Zira, şiddetin temel nedenlerinden biri olarak, ki onda da hayli aralık kat ettik, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı geliyor. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, öteki şiddetin kök sebeplerine dayalı sebepleri tahlil etmeden şiddeti bütünüyle yok etmek mümkün olmayacak. Şiddetin kök nedenlerinin ayrıntılandırılması bizim çok kıymet verdiğimiz bir mevzu.

Bakanlığımız olarak da bayanlara karşı ayrımcılığı önlemek, bayanın insan haklarını korumak, geliştirmek için ve bayanların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, imkan ve fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlamak üzere kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz.”

Bayana yönelik şiddeti açık bir insan hakları ihlali olarak gördüklerini vurgulayan Selçuk, şiddete karşı sıfır tolerans unsuruyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Selçuk, “Son 19 yılda bayanlarımız çok büyük kazanımlar elde etti. Bugün geldiğimiz noktada, bu kuvvetli çabada iş mevzuatımızdan da aldığımız güçle kıymetli bir etaba gelmiş durumdayız.” dedi.

Selçuk, anayasa, yasalar ve öbür iş mevzuatından aldıkları güçle bayanları muhafazanın, güçlendirmenin her vakit öncelikli problemleri olarak devam edeceğini vurguladı.

“81 vilayet için yeni aksiyon planları oluşturacağız”

Birinci Ulusal Aksiyon Planı’nın 2007 yılında devreye girdiğini anımsatan Selçuk, “Biz 2007 yılından beri, üç Ulusal Aksiyon Planını tamamlamış olduk. Şu anda 2021-2025 yıllarını kapsayacak formda 4. Ulusal Hareket Planımızı da yeniden kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin de dayanaklarıyla hazırladık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bayana yönelik şiddetin her türlüsü ile gayrette hem mevzuatı daha aktif uygulamayı, merkezi ve mahallî seviyede erişilebilir hizmet sunumunda güzelleştirmeyi ve şiddet mağdurunu güçlendirmeyi ve şiddet uygulayanı da rehabilite etmeyi önemseyeceğiz.” diye konuştu.

Selçuk, şöyle devam etti:

“Son yıllarda ivme kazandığımız bahislerden biri de idari kayıtları temin edebilmekti. Bu noktada kapsamlı uyum planı sayesinde hem bilgi akışını hızlandırmak hem de sağlıklı dataya ulaşabilmek manasında çok kıymetli bir ara kaydettik. Bu 2021 sonunda bitecek olan uyum planımızdaki 75 faaliyetin de bir birçoklarını daha yıl bitmeden tamamladık. Bu uyum planımızın inşallah yıl bitmeden 2. etabını da açıklayacağız. Böylece biz bütün faaliyetlerimizde eşgüdümlü olarak devam edeceğiz.

Yeni dördüncü planımızla birlikte ehemmiyet verdiğimiz mevzulardan biri de vilayetlere nüfuz edebilmek, yerelde etkinleştirebilmek olacak. Yeni aksiyon planında 81 ilimiz için yeni aksiyon planları oluşturacağız. Hasebiyle burada da valilerimiz ve vilayet müdürlerimize çok değerli vazifeler düşecek. Zira istiyoruz ki vilayet il şiddet risk haritasını bir arada oluşturalım.”

Bu mevzuda sıhhat bilgi ve data akışının çok büyük ehemmiyet taşıdığını lisana getiren Selçuk, “Dolayısıyla vilayet seviyesinde faal halde planlanması ve izlenmesi için şiddet risk haritalarının çıkarılması önümüzdeki periyodun en kıymetli amaçlarında biri.” vurgusunu yaptı.

“Sosyal hizmet merkezleri ve ilçelerde şiddet izleme ve irtibat ofisleri oluşturuldu”

“Şiddet Tedbire ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), 2012 yılında 14 pilot vilayette başlamıştı. Bugün hamdolsun 2019 yılı prestijiyle 81 vilayetimizde Şiddet Tedbire ve İzleme Merkezlerimiz var. Biz 81 vilayetimizdeki Şiddet Tedbire ve İzleme Merkezlerimizin kâfi gelmeyeceğini düşünerek şu anda bütün toplumsal hizmet merkezlerimizde de ilçelerimizde şiddet izleme ve irtibat ofisleri oluşturduk. Münasebetiyle da şu anda bütün toplumsal hizmet merkezlerimizle de bayanlarımızın, mağdurlarımızın ulaşabileceği şiddet tedbire irtibat noktalarımız var.”

ŞÖNİM’ler sayesinde hizmetlerin daha erişilebilir bir noktaya geldiğine işaret eden Selçuk, “Daha fazla vatandaşımıza da bu noktada hizmet edebiliyoruz. ŞÖNİM’ler ve toplumsal hizmet merkezlerimizi de dahil ettiğimizde 437 hizmet noktasında varız. Hasebiyle şiddet mağdurlarımızı bu sayede önleyici ve kollayıcı hizmetlerimizden de faydalanıyoruz.

Şu anda 148 bayan konuk konutumuzda 3 bin 500’ü aşkın kapasiteyle hizmet sunmaktayız.” dedi.

Şiddet mağduru bayanların istihdam edilebilirliğini ve iş edinmelerini kolaylaştırmak için çalışmaların İŞKUR aracılığıyla sürdüğünü anlatan Selçuk, şiddet mağduru bayanların ve beraberindeki çocukların psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek hedefiyle yaşadıkları travmalara da daha aktif müdahale edebilmek açısından psiko-sosyal takviye rehberi hazırladıklarını belirtti. Selçuk, “Bu psiko-sosyal takviye rehberimizi de 2021 yılı içerisinde tüm vilayetlerimize dağıtmış olacağız.” diye konuştu.

Şiddet içeren davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik program geliştirmek durumunda olduklarını tabir eden Selçuk, “Bunlar daima belirttiğimiz üzere öfke denetimi, gerilimle baş etme üzere. Bu noktada da eğitim programlarının içeriğinin hazırlığını tamamladık, 40 vilayette bu programları uygulayacak işçimize oryantasyon eğitimleri vererek pilot uygulamasına da başladık. İnşallah önümüzdeki devirde 81 vilayetimizde bu programları yaygınlaştıracağız.” açıklamasında bulundu.

“Mücadelede elimizi güçlendirecek en kıymetli kuvvet medyanın lisanı olacak”

Bakan Selçuk, yalnızca şiddet değil tıpkı vakitte barınma muhtaçlığını da göz önünde bulundurarak 49 vilayette 71 tesisi barınmak gayesiyle kullandıklarını aktardı.

Elektronik kelepçe uygulamasını 2021 prestijiyle 81 vilayette yaygınlaştırdıklarını lisana getiren Selçuk, şöyle devam etti:

“Bunun takip süreçleri GAMER (Güvenlik ve Acil Durumlar Uyum Merkezi) tarafından yürütülecek. Biz de yönetmelik çalışmasını tamamlamış olduk. Farkındalık eğitimleri şiddetle uğraşta çok kıymetli. Ancak bu farkındalık eğitimlerinde belirttiğimiz üzere içtenlikle, içerik odaklı ve nitelikli yapmayı çok önemsiyoruz. Şu ana kadar biz bütün farkındalık eğitimleri ile 2 milyon bireye ulaştık.

Medyanın şiddete yönelik çabada bizim yanımızda durması, gerçek lisanı kullanması değerli. Gerek bütün programlarla, dizilerin lisanlarıyla… Hasebiyle şiddetle gayrette bizim elimizi güçlendirecek en değerli kuvvet medyanın lisanı olacak. Hem şiddet olaylarının televizyon haberlerinde aksettirilmesi hem de dizilere ve öbür bütün programlarda bunun lisanının uygulanması noktasında da biz medyanın takviyesini rica ediyoruz. Önümüzdeki periyotta medya ile bu hususta âlâ bir iş birliği sağlayacağımıza da inanıyorum.

Medya, toplum üzerindeki en büyük eğiticilerden. En büyük ulaşım kanallarından bir tanesi. Münasebetiyle medyanın lisanının şiddetle uğraşta bizlerle eş güdümlü olmasını önemsiyoruz. Her daim beşere hürmet, beşere paha vermek, en değerli önceliğimiz.”

Şiddet ile uğraşın, siyasetin ve ideolojilerin üstünde bir husus olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

“İnsan hayatının kelam konusu olduğu bir mevzuyu politik bir argümana dönüştürmeyi yahut siyasi rant aracı olarak kullanılmasını da asla kabul etmiyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle biz bayana yönelik şiddetle gayrette her geçen gün daha da güçlü bir biçimde irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz. Biz gücümüzü metinlerden almıyoruz, biz gücümüzü milletin iradesinden alıyoruz. Hasebiyle şiddetle gayrette hedeflenen gerçek muvaffakiyet da inşallah toplumun tüm kısımlarının katkılarıyla mümkün olacak.”

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

Bir cevap yazın