Akaryakıt kaçakçılığıyla çabaya ait kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

tarafından
11
Akaryakıt kaçakçılığıyla çabaya ait kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

Kaçakçılıkla Çaba Kanununda yapılan değişiklikle, petrol türevli eserlere ek olarak Güç Piyasası Düzenleme Kurumundan müsaade alınmaksızın rastgele bir eserden üretilen unsurların akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari gayeyle satın alınması, taşınması yahut saklanması da kaçakçılık cürümleri kapsamına dahil edilecek.

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Yöntem Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişikliğe nazaran, bayi kontrol sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yanı sıra bu şirketlere de idari yaptırım uygulanabilecek.

“Petrol Piyasası Kanunu’na nazaran yapılan talep yahut süreçlerde, kanuna karşı hile yahut palavra beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.” kararı kapsamında lisansı iptal olanlara yine lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin hükmî kişi olması durumunda kelam konusu iptale husus fiilin işlendiği tarih prestijiyle yüzde 10’dan fazla hisseye sahip ortaklar, idare konseyi lider ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlar ve bu şahısların ortak, idare konseyi lider yahut üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu hukuksal şahıslar lisans sahibi olamayacak.

Muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak düzenleme, bu dokümanları kullanma, dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün ya da kısmen geçersiz olarak düzenleme yahut bu evrakları kullanma hataları ile kanun teklifiyle getirilen cürümlerin işlendiğinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesiyle birlikte kurum tarafından rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut mahkeme kararı katılaşıncaya kadar süreksiz olarak durdurulacak ve bu mühlet içinde kelam konusu tesis için diğer bir gerçek yahut hukukî şahsa de lisans verilmeyecek.

Katılaşmış mahkeme kararına nazaran lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Bu kapsamda kalan fiillere ait olarak verilen idari para cezaları ödenmediği surece lisansa mevzu tesis için lisans verilmeyecek. Bu kapsamda hatalara ait vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar kelam konusu tesis için öteki bir gerçek yahut hukuksal kişi de lisans sahibi olamayacak.

Dağıtıcılar ortası akaryakıt ticaretine ait kararlara karşıt davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Tıpkı kararlara tersliğin lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

Düzenleme kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, Vergi Yöntem Kanunu’ndaki ilgili kararlara nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti, teminat verilinceye kadar durdurulacak ve bu mühlet içinde kelam konusu tesis yahut faaliyet için öteki bir gerçek yahut hukukî bireye de lisans verilmeyecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişikliğe nazaran, dağıtıcı ve otogaz bayilik lisansları ile Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen öbür lisans çeşitlerine ait olarak lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans müddeti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması kuralı aranacak.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, kurum tarafından Gelir Yönetimi Başkanlığından temin edilecek. Bu fıkranın uygulanmasına ait adap ve temelleri Gelir Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak belirlemeye Güç Piyasası Düzenleme Kurumu yetkili olacak.

Düzenleme çerçevesinde lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, Vergi Adap Kanunu’nun belirlenen kararlarına nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti, teminat verilinceye kadar durdurulacak ve bu mühlet içinde kelam konusu tesis yahut faaliyet için öbür bir gerçek yahut hukuksal şahsa de lisans verilmeyecek.

Kaçakçılıkla Çaba Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol türevli eserlere ek olarak Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan müsaade alınmaksızın rastgele bir eserden üretilen unsurların akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari maksatla satın alınması, taşınması yahut saklanması da kaçakçılık hataları kapsamına dahil edilecek.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan