Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Konseyinde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin hususlarına geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin akabinde yenilenen oylamayla, kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Genel Heyet gündeminin “Başkanlığın Sunuşları” kısmında TBMM Başkanlığının tezkeresi bulunduğunu, okutup oylamaya sunacağını belirtmesi üzerine CHP Küme Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Küme Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sürecin gerçek olmadığını savunarak, tarz tartışması açtılar.

Açılan adap tartışmasında kelam alan MHP Küme Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sırasında dün yaşanan gelişmelerin TBMM İçtüzüğünün açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Genel Şurada teklifin unsurlarına geçilmesi oylaması sırasında işaretle oylamada divan katipleriyle Meclis Başkanvekili ortasında uyuşmazlık oluştuğunu, kendisiyle AK Parti Küme başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mustafa Elitaş’ın da Meclis Başkanvekilinin tavrına itiraz ettiklerini anlatan Bübül, “Yapılan itirazlar somut olarak karşımızda dururken Meclis Başkanvekilinin, itirazlarımızı yok sayarak şahsi ve gayri tüzel bir sürece imza attığı kanaatindeyiz.” dedi.

Yapılan itirazlar üzerine İçtüzüğe nazaran Başkanlık Divanının toplanmasının son derece olağan olduğunu belirten Bülbül, Başkanlık Divanında alınan kararla Başkanlık Tezkeresinin Genel Şurada oylanmasının hukuka muhalif olmadığını tabir etti.

Beştaş ise dünkü oylamada kanun teklifinin düştüğünü savunarak, “Başkanlık Divanının çoğunluğuna dayanarak teklifin yeniden görüşülmesi için bir karar alınıyor. Büsbütün parmak sayısı… Evvelce darbeler asker botlarıyla yapılırdı artık asker botlarının yerini parlamento için söylüyorum, kaldırılan eller almıştır. Burada yalnızca parmak sayısına nazaran bunu geçirmeniz, bunun demokratik olduğu, İçtüzüğe uygun olduğu manasına gelmiyor. Bu, sizin demokrasi kültürüyle bir ilginizin olmadığı manasına geliyor.” diye konuştu.

AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Beştaş’ın, ulusal iradenin temsilcilerini darbeci olarak tabir etmesini reddettiğini lisana getirerek, “TBMM üyelerini seçen halk, bize sandalye sayımız kadar oyu vermiştir. TBMM iradesini darbeci diye izah eden zihniyeti şiddetle kınıyorum. Siz bir milletvekili olduğunuz için sizin hukukunuzu savunmak da bana düşüyor. Zira siz de ulusal iradeyi temsil ediyorsunuz.” tabirlerini kullandı.

Elitaş, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde dün beş milletvekiliyle birlikte oylamaya itiraz ettiğini lakin TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın ayağa kalkıp “20 dakika orta veriyorum.” dediği için kendisini duymadığını anlattı.

CHP’li bir milletvekilinin oylama sırasında yaşananları gösteren görüntüyü toplumsal medya hesabından paylaştığını belirten Elitaş, orada da katip üyenin elektronik oylamaya başvurulması talebinin bulunduğunu söyledi.

Özgür Özel de dün birinci defa, kendisinin de bulunduğu bir oturumda bir kanun teklifinin unsurlarına geçilmesinin, AK Parti Kümesi Genel Konseyde bulunmadığı için muhalefet oylarının çoğunluğuyla reddedildiğini tabir ederek, “Şunu unutmayın, zulüm arttıkça son yaklaşır. Yapın, zulmedin ki sonunuz gelsin, gidiyorsunuz.” dedi.

ÂLÂ Parti Küme Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti’nin getirdiği kanun teklifinin unsurlarına geçilmesinin dünkü oylamada reddedildiğini söyleyerek, “Siz dün o denli bir gol yediniz ki Rüştü’yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Dün burada hiçbiriniz yoktunuz, bugün buradasınız. Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM’nin çatısı altında buluşturduk ya, alıştığınız bir üslupla size söyleyeceğim; oh, oh, oh…” sözlerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Akar, yöntem tartışmasının akabinde yaptığı konuşmada, “Başkanlık Divanının aldığı karar, Genel Şura gündeminin sunuşlar kısmında oya sunulacak bir TBMM Başkanlığı Tezkeresi olarak gündemimize girmiş bulunmaktadır. Yordama uygun olarak TBMM Lideri tarafından gündeme alınan bu tezkereyi süreçten kaldırmak üzere bir yetkim bulunmamaktadır. Bu nedenle tezkereyi sürece alacağım ve okutup Genel Konsey onayına sunacağım. Tabir ettiğim konular sonucunda tavrımda bir değişiklik bulunmamaktadır.” dedi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin hususlarına geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi oylamaya sunuldu.

El kaldırarak yapılan oylamada, divan üyeleri ortasında ihtilaf olduğu gerekçesiyle Meclis Başkanvekili Akar, elektronik oylama yapılmasına karar verdi.

Oylama sonucunda Başkanlık Tezkeresi kabul edilerek, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin unsurlarına geçilmesinin oylama süreci tekrarlandı.

Bu doğrultuda, tekrarlanan oylama sonucu, kanun teklifinin hususlarına geçilmesi kabul edildi.

Akar, teklifin unsurlarına geçilmesinin de onaylanmasının akabinde komite yerinde bulunmadığı için birleşimi, 6 Nisan salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının akabinde bir müddet CHP ve AK Parti milletvekilleri ortasında kelamlı tartışma yaşandı. Bu ortada CHP milletvekillerinin “Darbeci AKP” biçiminde slogan atmasına salondaki kimi AK Partili milletvekilleri de “Ahlaksız CHP” sloganıyla karşılık verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Bir cevap yazın