Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi

Kamuya birinci sefer alınacaklara yönelik ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’, TBMM Genel Şurasında kabul edildi. Arşiv araştırması, statüsü yahut çalıştırma biçimine bağlı olmaksızın birinci kere yahut tekrar memuriyete ya da kamu misyonuna atanacaklar hakkında yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve mahalli mülki yönetim amirliklerince yapılacak.

TBMM Genel Heyeti’nde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi. AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edilen kanunla; kamuya birinci kere alınacaklara ait güvenlik soruşturması kriterleri belirleniyor. Buna nazaran; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek dataların kullanılmasına ait temel prensiplerin, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve dokümanların neler olduğu, bu bilgilerin ne formda kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, data güvenliği ile bilgilerin saklanma ve silinme mühletleri tekrar düzenleniyor.

GÜVENLİK VE ARŞİV SORUŞTURMASI BİRLİKTE YAPILACAKLAR

Teklifte, ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar’ da şöyle sıralandı: “Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan bireylerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin ziyan görebileceği yahut tehlikeye düşebileceği bilgi ve evrakların bulunduğu saklılık dereceli üniteler, Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, kıyı güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu işçisi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak işçi, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan şahıslar, ulusal güvenlik açısından stratejik kıymeti haiz ünite, proje, tesis, hizmetlerde statüsü yahut çalıştırma formuna bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

ÖĞRETMENLER DE DAHİL OLACAK

Düzenleme ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi. Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak hususlar da yine düzenleniyor. Arşiv araştırması; kişinin isimli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince hala aranıp aranmadığının, kişi hakkında rastgele bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında mutlaklaşmış mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili kararları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden yahut sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu vazifesinden çıkarılma ya da katılaşmış memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak. Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki hususlara ek olarak kişinin; misyonun gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal bilgilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri yahut kabahat işlemek gayesiyle kurulan örgütlerle hareket birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin misyonuna yansıyacak konuların kontrole elverişli olacak usullerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

SORUŞTURMAYI MİT VE KOLLUK KUVVETLERİ YAPACAK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması MİT, EGM ve mahalli mülki yönetim amirliklerince yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla misyonlu üniteler, kendilerine iletilen taleple sonlu olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik bilgi süreç merkezlerinden gerekli bilgi ve dokümanları, kişi hakkında mutlaklaşmış mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden yahut sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli ünitelerde yetkilendirilmiş işçi, hukuka ters olarak elektronik ortamda yahut bilgisayar loglarında ferdî datalarla ilgili sorgulama yapamayacak, log kayıtlarını değiştiremeyecek yahut silemeyecek. Bu halde elde edilen bilgileri paylaşamayacak yahut yayın yoluyla duyuramayacak. Misyonu gereği öğrendiği yahut edindiği ferdî bilgi yahut evrakları yetkisiz şahıslarla paylaşamayacak ya da basın ve yayın kuruluşlarına yahut öteki bağlantı kanallarına veremeyecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla vazifeli üniteler tarafından bu bahislere ait gerekli önlemler alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bir cevap yazın